گروه صنعتی جی سان

ـــــــــــــــــــــــــــــــلوگوی گروه صنعتی جی سانـــــــــــــــــــــــــــــ

کیفیّت، خلّاقیت، نوآوری

صنایع

پلیمر جی سان

تولید اتصالات آبیاری قطره ای

ورود

صنایع آلومینیوم

جی سان

تولید انواع پنجره تاشو و توری تاشو

ورود

 

معرفی گروه صنعتی جی سان

 جی سان، مجموعه ای تولیدی است که با بهره گیری از دانش و توان نیروهای متخصص، در دو صنعت ساختمان و کشاورزی فعالیت می کند. 
  تولید صادرات محور و احترام به حقوق مصرف کننده اصلی ترین دغدغه مدیران جی سان می باشد.