میزان عایق حرارتی پنجره تاشو

تصاویر پیش رو مربوط به پروژه های اجرایی در سپاهان شهر است.

پنجره های تاشو، نزدیک به ۷۰ درصد عایق حرارت است.
 عایق حرارتی این سیستم در حدیست که در فصول سرد سال، وقتی پنجره تاشو را کاملا ببندیم و درب سالن نشیمن را باز نگه داریم؛ چنانچه سالن از یک سیستم گرمایش خوبی برخوردار باشد، دمای سالن و بالکن به یک دمای معتدل متعادل می رسد.

ورود | ثبت نام افزودن نظر
آموزش نصب و مونتاژ پنجره تاشو جی سان
ویژه همکاران فعال در صنعت در و پنجره