ابزار کاربردی در نصب شیشه بالکن
spacer یا زیرکار جی سان

استانداردسازی نصب شیشه بالکن

زیرکار شیشه بالکن در ضخامت های 1 و 2 و 5 میلیمتر تولید شده است.

درنصب شیشه بالکن و هنگام تراز کردن ریل شیشه بالکن، باید زیرکار را دقیقا زیرپیچ قرار داد.زیرکار شیشه بالکن کمک می کند که ریل از حالت تراز خارج نشود.

 
 

در اینجا بنویسید...

ورود | ثبت نام افزودن نظر
توی بالکن خونت زندگی کن
این شعار از کجا آمد؟