توی بالکن خونت زندگی کن
این شعار از کجا آمد؟

توی بالکن خونت زندگی کن

"بیشتر مواقعی که در منزل هستم، وقتم را در بالکن سپری می کنم". این جمله ی یکی از مشتریان جی سان بود که برای خدمات پس از فروش به منزلش مراجعه کرده بودیم.

شیشه تاشو
مسیر پیدایش شعار توی بالکن خونت زندگی کن

 

از همان ابتدا که شروع به اجرای شیشه تاشو در استان اصفهان کردیم، دنبال شعاری برای این محصول بودیم. شعاری که بتواند خدمتی که شیشه تاشو قرار است به مصرف کننده ارایه دهد، نشان دهد.

پس از نصب شیشه های تاشو در مناطق مختلف اصفهان، گاها برای خدمات پس از فروش به محل پروژه مراجعه می کردیم. صحنه ای که با آن مواجه می شدیم واقعا لذت بخش بود. مشتری با خوش سلیقگی تمام در چیدمان بالکن، فضای بی نظیری را خلق کرده بود. که قطعا پیش نیاز چنین چیدمانی در بالکن، شیشه های تاشو بود.

 شعار توی بالکن خونت زندگی کن، پس از الهام گرفتن از حس مشتریان عزیزمان و بررسی های فراوان متولد شد.

صفحه اصلی شیشه بالکن جی سان

85 45 30 35 031


ورود | ثبت نام افزودن نظر
فیلم تخصصی مونتاژ شیشه تاشو بالکن جی سان
این فیلم شامل جزییات تولید شیشه تاشو بالکن در جی سان است. از مراحل ابتدایی ریل جام بالکن تا بستن درپوش های سری گلد شیشه تاشو و در نهایت چسب کردن شیشه