تالار گفتگوی ما

این تالار گفتگو برای کاربران حرفه ای و علاقمند، طرفهای همکار و برنامه نویس ها می باشد.

راهنما

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and be...

کیفیت متریال مصرفی در پنجره تاشو

از تجربیات خود برای ما بگویید. آیا شما برای پروژه ی خاصی پنجره تاشو اجرا کردید؟ یا در شرف خرید این سیستم هستید؟

نکات فنی در تولید شیشه بالکن

بیش از یک دهه تجربه درتولید تخصصی شیشه بالکن در جی سان، ما را به یک عدد رسانده است. عدد پیشنهادی ما در تعداد شیشه های جام بالکن 65 سانتی متر می باشد. هرچه عرض پنل به این عدد نزدی...

بحث و گفتگوی دوره ها